Niedziela, 21 października 2018. Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Podziel się:

Podziel się:

Konferencja " Wielkie Jeziora Mazurskie- szanse i zagrożenia" za Nami!

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Hotelu Europa w Giżycku odbyła się konferencja pt. „Wielkie Jeziora Mazurskie - szanse i zagrożenia” dzięki współpracy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku oraz Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Konferencja została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem było liczne uczestnictwo przedstawicieli różnych środowisk. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz regionu, instytucji regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, pracownicy odpowiedzialni w zakresie ochrony środowiska, radni, studenci oraz inne zainteresowane osoby.
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku godnie reprezentowali: mgr Barbara Karwat oraz Studenci, Panie: Elżbieta Jankowska, Ewa Jenek- Dudar, Agnieszka Kuraj, Natalia Węgrzyn, Zabłotna Marta, Anna Pielka, Beata Mukosiej oraz Pan Robert Kwiatkowski.
Uroczystego otwarcia dokonała Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Jolanta Piotrowska, przywitała przybyłych gości a następnie przedstawiła program konferencji.
Na wstępie wszyscy mogli zapoznać się z filmem dokumentalnym, który powstał przy współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową "Człowiek i przyroda", oraz dokumentem edukacyjnym Mazurskiego Centrum Edukacji "Cicho sza na jeziorach".
Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół zagadnień związanych z aktualnym stanem jezior, możliwościami ochrony wód, zmianą klimatu a także szansami, zagrożeniami oraz perspektywami rozwoju regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas konferencji wygłoszono sześć wykładów.
Pierwszy zabrał głos koordynator Zespołu ds. Limnologii i Ewaporometrii z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego mgr Bogumił Nowak, który przedstawił temat ”Jak jeziorom pomóc i nie zaszkodzić czyli kilka słów o zagrożeniach i zabiegach ochronnych w zlewni”. Kolejny wykład poprowadziła prof. Jolanta Ejsmont- Karabin ze Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach prezentując temat: „Ocena jakości wód Wielkich Jezior Mazurskich- mity i legendy”. „Czy możemy ograniczyć eutrofizację jezior? Innowacyjne metody w ochronie wód” przedstawiła prof. Julita Dunalska.
„Gospodarcze aspekty globalnego ocieplenia w Polsce Północno-Wschodniej” przedstawił prof. Zbigniew Szwejkowski natomiast prof. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego omówił zagadnienie pt. „Socjekologiczne aspekty rozwoju regionu WJM”.
Konferencję zwieńczył swoim wykładem Jerzy Kołakowski, kapitan jachtowy, podróżnik, członek Polish Sailing Club of New York oraz Polonijnego Klubu Podróżnika w Nowym Jorku.
Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń, integracja między środowiskami, a także inspiracja do nawiązywania współpracy. Pamiętajmy, iż nasze współdziałanie może przynieść znaczące efekty w zakresie dalszego rozwoju regionu poprzez wypracowanie wspólnych wniosków, które pozwolą zwiększyć szanse a zmniejszyć zagrożenia na przyszłość.
Studentom serdecznie dziękujemy za obecność, zaangażowanie i godne reprezentowanie Naszego Wydziału!
Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj na stronę www.wsb.net.pl
Odwiedź Nasz profil na Fb https://www.facebook.com/wsbgizycko/
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Ż.S-R. oraz opublikowany na portalu Giżycko: Konferencja " Wielkie Jeziora Mazurskie- szanse i zagrożenia" za nami
Oceń artykuł:

(0)