Sobota, 16 stycznia 2021. Imieniny Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Podziel się:

Podziel się:

„Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.

Staże i praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

„Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku nie boi się wyznań. Swoim uczniom oferuje praktyki zawodowe poza granicami kraju, przygotowując ich do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu, zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Zachęca młodych ludzi do podejmowania wyzwań, nauki wybranego zawodu i wspiera na każdym etapie doskonalenia swoich umiejętności.
W latach 2018 – 2020 szkoła realizowała projekt „Europejskie doskonalenie zawodowe” w ramach POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dwutygodniowe praktyki odbywały się w Sewilli w Hiszpanii. W przedsięwzięciu wzięło udział 40 uczniów oraz 4 nauczycieli z następujących profili kształcenia: technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych.
Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jakości pracy szkoły oraz zwiększenie szansy absolwentów technikum na europejskim rynku pracy. Uczestnicy mobilności kształcili swoje umiejętności praktyczne zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w hiszpańskich zakładach pracy, umiejętności językowe (w tym język zawodowy) oraz poznali kulturę i tradycję Hiszpanii.
Młodzież zapoznała się z metodami organizacji pracy i wymaganiami stawianymi pracownikom w hiszpańskich zakładach pracy. Pogłębiła kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne. Poznała zasady współpracy w międzynarodowej grupie, nawiązała kontakty i przyjaźnie z młodymi ludźmi w Hiszpanii.
Po odbyciu praktyki każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz Europass Mobilność.
Udział w projekcie ułatwi w niedalekiej przyszłości przejść uczniom z etapu nauki i praktyki szkolnej do etapu zatrudnienia na trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.
Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież uczestniczyła również w wycieczkach do: Kordoby, Granady, Rondy oraz Faro (w Portugalii), poznając dziedzictwo kulturowe Andaluzji.
Praktyki zagraniczne i współpraca z innymi państwami europejskimi jest jednym z priorytetów długofalowej strategii rozwoju ZSEiI w Giżycku.
Projekt przyczynił się do efektywnej nauki, pozwolił nabyć nowe umiejętności i wykorzystać umiejętności kluczowe niezbędne zarówno w edukacji jak i na europejskim rynku pracy. Młodzieży poznała system edukacji w kraju partnerskim oraz uwarunkowania funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyła się odpowiedzialności za własny rozwój oraz własną przyszłość. Poprzez realizację projektu uczniowie biorący w nim udział docenili wagę edukacji mobilnej, rozwinęli umiejętności niezbędne do świadomego funkcjonowania we współczesnej Europie oraz na coraz bardziej zróżnicowanym rynku pracy.
Partnerem po stronie hiszpańskiej był euroMind – instytucja, której wartość stanowią pracujący tam ludzie. EuroMind funkcjonuje w obszarze świadczenia usług edukacyjnych.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent i realizujący: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Nazwa i nr projektu: „Europejskie doskonalenie zawodowe” ; POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-048818
Przyznane dofinansowanie: 76.544,00 €
(MP, ZI, TG)
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: ksp@zseii.edu.pl oraz opublikowany na portalu Giżycko: „Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.
Oceń artykuł:

(0)