Poniedziałek, 23 listopada 2020. Imieniny Adeli, Felicyty, Klemensa

Studenci mają już wakacje

2019-05-27 14:18:22 (ost. akt: 2019-05-27 12:53:21)

Autor zdjęcia: Z.O.

Dziewiąty rok nauki w Giżyckim Uniwersytecie III Wieku dobiegł końca. Uroczysta inauguracja odbyła się 1 października 2018 r. Sala była wypełniona po brzegi, gdyż tak wiele osób chciało rozpocząć naukę na giżyckim UTW. Oficjalne zakończenie roku akademickiego odbyło się 27 maja 2019 r. Na uroczystości dyrektor Ewa Ostrowska podsumowała działalność dwóch ostatnich semestrów, nagrodzono wzorowych studentów i podziękowano osobom i organizacjom wspierającym GUTW.

Podobnie jak w latach ubiegłych, ten rok akademicki obfitował w dużą ilość zajęć dydaktycznych, rekreacyjno-ruchowych, wydarzeń kulturalnych i wyjazdów. Seniorzy spotykali się na zajęciach w ramach kół zainteresowań, które odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godzin późnopopołudniowych.

Średnio dwa razy w miesiącu organizowane były także wykłady ogólne. Tematyka wykładów obejmowała m.in. turystykę, profilaktykę zdrowotną, bezpieczeństwo seniorów (w tym prawne i konsumenckie), teatr i sztukę, historię, ekologię, nowoczesne technologie, zielarstwo. Różne tematy podejmowano też na salonikach politycznych – gośćmi GUTW byli Burmistrz W.K. Iwaszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Jolanta Piotrowska, Wiceburmistrz R. Łożyński. W ramach saloniku uczestniczyliśmy w opracowaniu strategii polityki oświatowej (C. Piórkowski, P. Szulc, M. Czopińska) Z innych kół zainteresowań największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe, ale także gimnastyka z elementami aikido, latino solo oraz piosenka biesiadna. Jeśli chodzi o lektoraty – najwięcej osób uczyło się angielskiego, ale byli także chętni na język rosyjski, niemiecki, francuski i włoski.

Poza tym studenci mogli uczęszczać na następujące zajęcia: psychologia, sztuki piękne, rękodzieło, gry towarzyskie, szachy/brydż, boccia, taniec towarzyski, Qigong, zajęcia teatralne (dwie sekcje), nordic walking, warsztaty ekologiczne, literatura i film, Nauczycielski Chór Kameralny, taniec ludowy – zespół Złota Jesień, zajęcia na basenie (25 kół zainteresowań, 44 grupy ćwiczeniowe). Dodatkowo Giżycki UTW był partnerem „Sceny Słowa” Zbigniewa Waszkielewicza i studenci brali udział w przedsięwzięciach teatralnych „Noc Listopadowa” i „Płonę dla ciebie”. Liczba studentów na koniec roku wyniosła 310 studentów. Najaktywniejsi studenci uczęszczali na 9 kół zainteresowań. Poza dydaktyką i rekreacją ruchową zadbano o kulturalne i turystyczne potrzeby seniorów. Organizowane były imprezy integracyjne - zabawa andrzejkowa w LOKu i zabawa karnawałowa w hotelu „Mazury” – zabawy te organizowała Rady Słuchaczy , a także na zaproszenie nowego Ryńskiego UTW seniorzy wybrali się na „ Biesiadowanie z historią w tle” w Rynie. Odbyły się liczne wycieczki turystyczne i kulturalne - sylwester wiedeński w Suwalskim Ośrodku Kultury, wycieczka zimowa do Milówki luty/marzec, wyjazdy na koncert Michała Bajora, opere „Turandot” w Operze Podlaskiej, Narodowy Balet Ukrainy „VIRSKI” w Filharmonii w Olsztynie, „Annę Kareninę” w Teatrze Jaracza i trzydniowa wycieczka na Litwę (Druskienniki i Wilno).

Studenci GUTW zaangażowali się także w organizację Szlachetnej Paczki – paczka o wartości ok. 2000 zł trafiła do potrzebującego mieszkańca Giżycka. GUTW miał także udział w WOŚP. Przedstawiciele GUTW wsparli także „Marszobieg dla autyzmu” organizowany przez Stowarzyszenie Podaruj Dziecku Radość. Współpracowano także w zakresie wolontariatu ze Szkołą Podstawową nr 1 (zajęcia bocci), Stowarzyszeniem Promyk i Tulipany.

Wspólnie z MBP zorganizowane zostało spotkanie z Małgorzatą Manelską, autorką książki „Zapach Mazur”. Wydany został kalendarz promujący UTW z wykorzystaniem prac studentów z koła sztuki piękne pod kierunkiem Janiny Knap.
Po raz pierwszy Giżycki UTW był organizatorem dwóch imprez o zasięgu wojewódzkim (pomysł i inicjatywa Ewa Ostrowska i Bożenna Oleksiak): I Konkursu Recytatorskiego UTW Warmii i Mazur i Przegląd Małych Form Teatralnych. Wśród laureatów Przeglądu Małych Form Teatralnych znaleźli się giżycczanie - I miejsce - Jerzy Opęchowski , II miejsce Jadwiga Pietnoczko - III miejsce - Hanna Wasilonek - i Maria Gamdzyk. Z kolei Konkurs Recytatorski wygrała Wiktoria Sokołowska. Kolejnym sukcesem naszych studentów na skalę wojewódzką okazał się udział w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej UTW Warmii i Mazur . I miejsce w kategorii poezja zajęła Wiktoria Sokołowska, II miejsce w tej samej kategorii Maria Gamdzyk , a Formacja Teatralna pod kierunkiem Bożenny Oleksiak w kategorii teatr III miejsce.

Sukcesy sportowe - W Integracyjnych Regatach Żeglarskich Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa załoga w składzie sternik Eugeniusz Kudiuk i załoganci Mirosław Szymczyk i Wojciech Łaszkiewicz zajęła wysokie V miejsce. W Mistrzostwach Giżycka w grze w Boule organizowanym przez Rotary Club w Giżycku drużyna w składzie Jerzy Opęchowski, Elżbieta Szturo i Aleksaner Matejko zajęła I miejsce.
Reprezentacje GUTW brały również udział w innych wydarzeniach, takich jak: Seniorada w Lidzbarku Warmińskim (występ piosenki biesiadnej), Senior Bowling Cup w Wilkasach, Przegląd Twórczości Seniorów w Wilkasach (piosenka biesiadna i sekcja rękodzieła), Ogólnopolski Marsz Nordic Walking w Ełku, Ogólnopolskie Biegi Rodzinne w Lesie Miejskim, Wernisaż Daniela Chodowieckiego (na zaproszenie Dariusz Matyjasa), Międzypokoleniowa gra terenowa „Łapiemy wielkanocnego zajączka”, Kiermasz smaków i rozmaitości w St. Bruno i innych.
Przedstawiciele GUTW z dyrektor Ewą Ostrowską brali udział w Inauguracji Ryńskiego UTW, Wojewódzkiej Konferencji UTW Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim, Wojewódzkiej Debacie UTW nt. geriatrii, specjalnej Sesji Rady Seniorów z udziałem rad z miast i gmin ościennych i innych spotkaniach poświęconych aktywności seniorów.
Szkolenia komputerowe organizowane w drugim semestrze realizowane były w ramach projektu E-MOCNA GMINA. Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.  W Giżycku osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska we współpracy z trenerką Barbarą Milewską.
W roku akademickim 2018/19 kontynuowano też projekt „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu była Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. W ramach projektu przeprowadzono szereg różnorodnych działań skierowanych do seniorów w Giżycku i Alytusie, m. in. zajęcia językowe dla seniorów (angielski, litewski, polski), zajęcia z nowoczesnych technologii, zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne. Dodatkowo realizowany był program zdrowego stylu życia i program kulturalno-artystyczny. Seniorzy brali udział także w zajęciach z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego. Wymiana zaowocowała nie tylko efektami wymiernymi w postaci zdobytych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim spowodowała, że zawiązały się przyjaźnie i seniorzy w Alytusie są mile widziani, podobnie w Giżycku chętnie witani są przyjaciele z Litwy. Na podsumowaniu gościmy grupę z Alytusa pod kierunkiem dyrektora Gintautasa Draugelisa.


WZOROWI STUDENCI
Najaktywniejsi studenci uczęszczali na 9 kół zainteresowań – są to Jadwiga Michalak oraz Jerzy Opęchowski, bardzo aktywni byli też Jerzy Macuk, Krystyna Szczęch, Zbigniew Tyburski i Eugeniusz Kudiuk. Z kolei wśród osób, które miały największą frekwencję na wykładach, można wymienić Barbarę Staszewską, Janinę Michcińską, Hannę Wasilonek, Janinę Szałaj, Teresę Wołoszyn i Jerzego Opęchowskiego. Wszystkie te osoby zostały wyróżnione mianem WZOROWEGO STUDENTA i otrzymały pamiątkową statuetkę na uroczystym podsumowaniu roku akademickiego, które odbyło się 27 maja 2019 r. w Sali Biłas i Synowie.INFORMACJE OGÓLNE
Giżycka uczelnia dla seniorów działa w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, którą kieruje Ewa Ostrowska. W pracach na rzecz GUTW wspiera ją pracownik Klubu Seniora Anna Danilewicz. Głos doradczy mają również dwa „ciała” społeczne – Rada Programowa i Rada Słuchaczy. Patronem GUTW jest Burmistrz Giżycka. Celem działania Uniwersytetu  jest realizacja idei doskonalenia się przez całe życie oraz umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia wolnego czasu.  Uniwersytet umożliwia dokształcanie i rozwój zainteresowań wszystkim mieszkańcom Giżycka w wieku 50 +,  nieczynnym zawodowo, niezależnie od dotychczasowego wykształcenia.
Zajęcia dla seniorów finansowane są głównie z budżetu miasta, studenci ponoszą jedynie symboliczną opłatę 40 zł za semestr. Część zajęć prowadzona jest przez wolontariuszy. Głównym miejscem prowadzenia zajęć jest Klub Seniora przy ul. Królowej Jadwigi 9 b, część zajęć odbywa się także w MKIS Pełna Chata, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Ekomarinie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, na salach sportowych, doraźnie w razie potrzeb korzysta się z sal w placówkach oświatowych.Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (5) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. aaa #2739680 | 89.229.*.* 29 maj 2019 09:26

  i co te kobitki będą robić , a... place zabaw jeszcze są ,

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Esteta #2739654 | 31.135.*.* 29 maj 2019 08:46

  A kiedy konkurs Miss Universum?!!

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Dezerter #2739321 | 89.229.*.* 28 maj 2019 17:38

  Jakie wakacje pilnować wnuki i wnuczków do roboty ...

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. moi #2739203 | 79.184.*.* 28 maj 2019 14:38

  Fatalny serwis fotograficzny.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. moi #2739202 | 79.184.*.* 28 maj 2019 14:38

  Fatalny serwis fotograficzny.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

 • Goodgame Empire
 • Goodgame Big Farm
 • Goodgame Poker
 • Shadow Kings - The Dark Ages