Czwartek, 13 grudnia 2018. Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

Miasto wypowiedziało gminie umowę na siedzibę urzędu. Wójt nie uznaje wypowiedzenia burmistrza [AKTUALIZACJA]

2018-01-25 11:30:10 (ost. akt: 2018-01-29 11:20:40)
Obrady sesji Rady Gminy. Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu.

Obrady sesji Rady Gminy. Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu.

Autor zdjęcia: Archiwum UG w Giżycku

Wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz na sesji Rady Gminy (24.01.2018 r.) przedstawił radnym oczekiwania władz miasta Giżycka w odniesieniu do budynku przy ul. Mickiewicza, będącego własnością miasta, w którym znajduje się siedziba władz gminy wiejskiej.

Władze miasta wypowiedziały władzom gminy zawartą na początku lat 90. umowę nieodpłatnego użyczenia na czas nieokreślony budynku przy ulicy Mickiewicza na siedzibę Urzędu Gminy. Umowa została zawarta jeszcze przez burmistrza Jana Grabowskiego.

Budynek przy Mickiewicza został gminie przekazany w zamian za to, że urzędnicy gminni przekazali miastu zajmowaną wówczas przez siebie część ratusza przy al. 1 Maja 14. Z ratusza się wyprowadzili, w zamian za co gmina miała – według zapewnień ustnych – otrzymać z czasem na własność budynek przy ul. Mickiewicza. Nigdy do tego nie doszło. Teraz umowa nieodpłatnego użyczenia została wypowiedziana, i gminni urzędnicy mieliby opuścić budynek do 31 maja 2018 r.

— Odpowiedziałem burmistrzowi, że nie uznaję tego wypowiedzenia, bowiem zawiera ono wiele błędów formalnych – przekazał radnym na sesji wójt Marek Jasudowicz.

Według propozycji władz Giżycka, gmina miałaby nabyć ten budynek lub płacić czynsz najmu na zasadach komercyjnych. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się władze gminy wiejskiej.

Na sesji Rady Gminy ustalono, że jej przedstawiciele (wójt plus wybrani radni) podejmą rozmowy z przedstawicielami Giżycka, aby sprawę budynku w jakiś sposób rozwiązać.
GG

Aktualizacja 26 stycznia:
W sprawie tej zwróciliśmy się z pytaniami do burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Oto odpowiedzi:

1.Wspomniana umowa funkcjonowała od wielu lat – dlaczego teraz władze Giżycka postanowiły ją wypowiedzieć?
Postępowanie zostało wszczęte z wniosku Wójta Gminy. W wyniku tego postępowania uznano za nieważną  decyzję Wojewody Suwalskiego, która przyznawała prawo do części nieruchomości przy Al. 1 Maja 14 (Miasto + Powiat).  Efektem tego była decyzja z 22 listopada 2017 r. Wojewody Warmińsko Mazurskiego  stwierdzająca nabycie prawa przez Gminę udziału w prawie własności nieruchomości, gdzie obecnie mieści się Urząd Miejski. Od tej decyzji Miasto wniosło odwołanie i nie jest ona ostateczna i prawomocna, ale decyzja ta może w przyszłości dawać Gminie podstawę do roszczeń finansowych względem Miasta. Z kolei Gmina użytkuje nieodpłatnie budynek należący do Miasta przy ul. Mickiewicza.  
Zwracaliśmy się 5-krotnie do Wójta z propozycją nabycia tej nieruchomości.  Propozycje te nie spotkały się jednak z zainteresowaniem, czy próbą konkretyzacji warunków nabycia przez Gminę. W tej sytuacji biorąc pod uwagę zasady gospodarności niezbędnym było wypowiedzenie umowy użyczenia, jednakże - co należy wyraźnie podkreślić - w wypowiedzeniu wyraziłem wolę dalszego udostępniania tej nieruchomości Gminie na podstawie umowy najmu, względnie przeniesienia jej własności na Gminę i zaprosiłem do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia ewentualnych warunków. W odpowiedzi Wójt Gminy Giżycko nadesłał pismo, iż uznaje wypowiedzenie za bezskuteczne.
Podsumowując: w inicjatywy Wójta Gminy wszczęto procedurę, w wyniku której (na tym etapie)  pozbawiono w części dotychczasowej własności Miasta. Z kolei Gmina użytkuje BEZPŁATNIE budynek miejski. W tej sytuacji, gdy Miasto traci cześć swojej własności z inicjatywy podmiotu, który użytkuje jego majątek bezpłatnie, każdy gospodarz jest zobowiązany przestrzegania zasad gospodarności i uregulowania relacji gospodarczych.

2. Propozycje władz miasta przewidują nabycie budynku lub najem na zasadach komercyjnych. Jakich realnie pieniędzy spodziewa się miasto przy ewentualnie takim załatwieniu sprawy?
Granice swobody negocjacyjnej w tym zakresie zakreślają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na obecnym etapie w kontekście braku rozpoczęcia negocjacji niewłaściwym byłoby publiczne informowanie o oczekiwaniach Miasta związanych ze sposobem rozliczeń z Gminą. Sprawa jest otwarta.

Aktualizacja 29 stycznia 2018 r.
W tej sprawie informacje przekazał nam wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz:

"

Na początku lat 90-tych Gmina Giżycko opuściła budynek przy al. 1 Maja 14 oddając swoje pomieszczenia Urzędowi Miejskiemu. Docelowo, na siedzibę Urzędu Gminy wskazano budynek przy ul. Mickiewicza 33 użyczając Gminie tę nieruchomość nieodpłatnie. Mimo upływu wielu latach nie trudno będzie udowadniać istnienie umowy ustnej o przyrzeczeniu przeniesienia własności nieruchomości na Gminę, ale również logika i elementarne poczucie sprawiedliwości mówi, iż taka zamiana nieruchomości powinna być trwała i przenosić własność na oba samorządy. Jest to jedyne słuszne, logiczne i sprawiedliwe rozwiązanie, które nie generowałoby konfliktów w przyszłości. Zawsze reagowałem na pisma Pana Burmistrza. We wszystkich odpowiedziach proponowałem szybkie zakończenie sprawy poprzez usankcjonowanie rozwiązań z lat 90, tj. przeniesienie własności budynku przy ul. Mickiewicza 33 na rzecz Gminy Giżycko, a części budynku przy al. 1 Maja - na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.  Władze Miasta nie akceptowały mojej propozycji i permanentnie przysyłały informację, że możemy nabyć nieruchomość lub podpisać umowę najmu bez zaproponowania konkretnych warunków przeniesienia własności nieruchomości oraz warunków umowy najmu. W mojej ocenie  - patrząc na ustalenia z przeszłości – jest to rozwiązanie krzywdzące Gminę Giżycko, która wiele lat temu „poszła na rękę” Urzędowi Miejskiemu i opuściła wspólnie zajmowany budynek. To niesprawiedliwe gdybyśmy musieli płacić za budynek, który otrzymaliśmy w zamian za pozostawione pomieszczenia w nieruchomości al. 1 Maja 14.Poprzez uruchomienie procedury zasiedzenia budynku przy al.1 Maja i odwołanie się od decyzji komunalizacyjnej Pana Wojewody, Pan Burmistrz może być właścicielem obu nieruchomości, tym samym może pozbawić Gminę argumentu do nieodpłatnego przeniesienia własność nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 33. Wypowiedzenie nieodpłatnej umowy użyczenia, żądanie od Gminy przedstawiania ofert nabycia oraz wcześniejsze odrzucenie możliwości nieodpłatnego nabycia przez Gminę Giżycko nieruchomości potwierdza tę tezę. 

Według opinii prawników, pismo Pana Burmistrza o wypowiedzeniu umowy użyczenia budynku Mickiewicza 33 jest bezskuteczne i jako takie nie wywołuje skutków prawnych z uwagi na wcześniejszą deklarację Pana Burmistrza, dającą Gminie Giżycko prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na okres 5 lat oraz wcześniejsze przyczyny oddania nieruchomości w użyczenie, o których wspomniałem powyżej.Pan Burmistrz, wypowiadając umowę używa argumentu, że wymaga tego interes Miasta i zasady gospodarności – nic podobnego. Obecnie Urząd Miejski użytkuje bezumownie i BEZPŁATNIE budynek przy al. 1 Maja 14, tak więc nie ma podstaw do wypowiadania umowy i zmuszania Gminy Giżycko do ponoszenia kosztów zakupu budynku lub podpisania umowy najmu. Jeden samorząd nie ponosi kosztów użytkowania budynku to i drugi nie powinien. 
Zawsze deklarowałem, że nie będzie roszczeń ze strony Gminy o odszkodowania za część budynku przy al. 1 Maja 14, jeżeli tylko Miasto przeniesie na Gminę własność budynku przy ul. Mickiewicza 33 (czyli uregulujemy formalno-prawnie ustalenia sprzed lat). 

Uchylenie decyzji komunalizacyjnej, która przyznawała prawo do części nieruchomości przy al. 1 Maja Urzędowi Miejskiemu, nastąpiło w wyniku decyzji Pana Burmistrza, który nie zaakceptował mojej propozycji wycofania wniosku o stwierdzenie jej nieważności oraz polubownego rozwiązania problemu własności nieruchomości.Brak woli ze strony Pana Burmistrza do rozwiązania kwestii budynków na drodze porozumienia i kompromisu, bez angażowania instytucji rządowych, spowodował eskalację problemu, uchylenie decyzji komunalizacyjnej, wydanie nowej decyzji komunalizacyjnej, pozbawiającej Urząd Miejski prawa do części budynku przy al. 1 Maja 14 i potrzebę zaangażowania wielu osób. Pan Burmistrz komunikuje się ze mną poprzez pisma. Żeby doszło do spotkania, muszę angażować kolejne osoby: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Gminy.Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. 

Jeszcze raz podkreślam, że dążę do szybkiego przeniesienia własności nieruchomości na samorządy, zgodnie z obecnym stanem użytkowania. Zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między jednostkami samorządowymi, bez obowiązku dokonywania dopłat, w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że już niedługo będę mógł Państwa poinformować, iż siedziby urzędów mieszczą się w budynkach będących ich własnością i relacje pomiędzy samorządami są bardzo dobre".


O sprawie będziemy także pisać w wydaniu "Gazety Giżyckiej" 1 lutego
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (65) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. z miasta #2431574 | 185.11.*.* 1 lut 2018 21:38

  A ja pamiętam że w tym budynku był MOPS i to w 2005 roku. Czyli nie cały budynek miała gmina!

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Luk #2427353 | 94.254.*.* 27 sty 2018 16:47

  Tadek i reszta keczupow wezcie ludziom wytlumaczcie co do tej sytuacji ma PSL ktory ani w gminie ani w miescie nie rzadzi?

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-8) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. SLD #2427258 | 94.254.*.* 27 sty 2018 13:23

  Komentarz nisko oceniony. Kliknij aby przeczytać. Haha. Burmistrz czerwony baron. A dlaczego lizus?

 4. proste #2426808 | 89.229.*.* 26 sty 2018 18:41

  Miasto to miasto wieś to wieś. Co to znaczy gmina wiejska Giżycko ? Chyba nie ma takiej wioski ! Każda gmina powinna mieć swoją siedzibę na swoim terenie, a w przypadku tym opisanym to powinna być gmina Wilkasy.

  Ocena komentarza: warty uwagi (5) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. niektóre komentarze to dno #2426620 | 197.231.*.* 26 sty 2018 14:37

   ludzie skad tyle złości i agresji wobec burmistrza zastanówcie się nad tymi populizmami

   Ocena komentarza: warty uwagi (14) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   Pokaż wszystkie komentarze (65)

   Zagraj w GRY.wm.pl

   • Goodgame Empire
   • Goodgame Big Farm
   • Goodgame Poker
   • Shadow Kings - The Dark Ages