środa, 16 stycznia 2019. Imieniny Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Program Dotacyjny Likwidacji Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Giżycko 2018

2018-01-15 14:15:28 (ost. akt: 2018-01-15 14:23:17)

Autor zdjęcia: fotolia

Wójt Gminy Giżycko informuje o przystąpieniu do Programu Dotacyjnego Likwidacji Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Giżycko w roku 2018.

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Typy projektów
a) demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
c) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

WAŻNE
Warunki dofinansowania:

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę* unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

b) Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca!

Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu Dotacyjnego dostępny jest w Urzędzie Gminy Giżycko (pok. nr 34) lub na stronie internetowej www.ugg.pl

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko (pok. nr 11), ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r. (do godz. 15:00)

Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe !


Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko (pokój nr 34), na stronie internetowej http://ugg.pl/ lub telefonicznie pod nr tel. 87/429-99-82.

Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz


* zmiana - zmniejszenie kwoty dofinansowania za 1 tonę w porównaniu do edycji Programu z lat ubiegłych
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages