Niedziela, 19 sierpnia 2018. Imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

XVII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 7-8.10.2017

2017-10-06 09:17:03 (ost. akt: 2017-10-07 17:50:43)
Chór Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce Kamerton z Giżycka weźmie udział w tegorocznych Koncertach Muzyki Cerkiewnej

Chór Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce Kamerton z Giżycka weźmie udział w tegorocznych Koncertach Muzyki Cerkiewnej

Autor zdjęcia: Arch. organizatora

Koncerty rozpoczną się 7 października. W tegorocznej imprezie wystąpi trzynaście chórów z Ukrainy, Litwy i Polski. Połowa zespołów wystąpi w giżyckich koncertach po raz pierwszy.

Koncerty Muzyki Cerkiewnej to święto miłośników śpiewu chóralnego. Organizatorem imprezy jest zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce oraz Parafia Greckokatolicka pw. Św. Trójcy w Giżycku.

— Staramy się, aby każdego roku gościć nowe zespoły, proponować nowe rzeczy — mówi Katarzyna Polewczak, przewodnicząca Oddziału Mazurskiego ZUwP. — W tym roku będziemy gościć siedem nowych chórów. Pierwszy raz w tym roku zapraszamy również na koncert do kościoła w Rydzewie, rozpoczęliśmy bowiem współpracę z gminą Miłki.

Przygotowanie tak dużej imprezy, jak koncerty z udziałem kilkunastu bardzo licznych zespołów, to duże wezwanie. Na rzecz imprezy pracuje 50 wolontariuszy, a przygotowania trwają już od kilku miesięcy. Chóry będzie można usłyszeć w Giżycku, Węgorzewie, Baniach Mazurskich, Wydminach, Kruklankach, Wilkasach i Bystrym. Będą występowały w cerkwiach i kościołach. Najważniejszym punktem programu jest tradycyjnie koncert galowy, który zaplanowano w niedzielę 8 października w kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Giżycku.

Patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ks. Abp Eugeniusz Popowicz - Metropolita Przemysko-Warszаwski
PREZENTACJA CHÓRÓWCHÓR CERKWI USPEŃSKIEJ - WARSZAWA
Chór powstał w 2000 r. Na co dzień śpiewa w nim ok. 15 osób, wśród których, oprócz mieszkających na stałe w Warszawie Ukraińców, są też studenci uczelni warszawskich oraz imigranci z Ukrainy. Zespół rzadko opuszcza mury macierzystej świątyni. Do tej pory brał udział w uroczystościach pogrzebowych hr. de Werszowiec-Reya, Aleksandra Małachowskiego oraz Jacka Kuronia; śpiewał też podczas panachyd odprawianych na Prawosławnym Cmentarzu na Woli w kwaterach żołnierzy ukraińskich poległych w 1920 r. w obronie Warszawy.

Na zaproszenie prof. A. Banasiewicza w 2002 r. wystąpił z koncertem w Akademii Muzycznej w Warszawie; koncertował też w bazylice Św. Krzyża (2006), kościele pw św. App. Piotra i Pawła w Warszawie (2012) i kościele środowisk twórczych (2013). W 2007 r. wziął udział w nagraniach na potrzeby serialu TVP „Plebania”. Dwukrotnie występował na Koncertach Muzyki Cerkiewnej w Giżycku (2005, 2011), w 2012 r. brał udział w nagraniu Jutrzni i Liturgii Wielkanocnej, retransmitowanych przez Program 1 TVP, zaś w 2013 r. został laureatem XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki  Cerkiewnej „Hajnówka 2013” (II miejsce w kategorii chórów parafialnych).

Dyrygent - Łukasz Rejt (ur. 1973) – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk biologicznych, absolwent Archieparchialnego Instytutu Regenckiego w Przemyślu; od 2003 r. pełni funkcje diaka i regenta jednego z chórów działających przy cerkwi Uspeńskiej w Warszawie.


CHÓR PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ P.W. NARODZENIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY - BIAŁY BÓR (POLSKA)
Początki chóru sięgają już 1957 roku, kiedy to zaczęła oficjalnie istnieć greckokatolicka parafia, skupiająca wiernych pochodzenia ukraińskiego, którzy zostali wysiedleni na tereny północnej Polski w 1947 roku w ramach tzw. Akcji „Wisła”. Przez ostatni okres 60. lat funkcjonowania parafii, chór na stałe wpisał się w jej historię, gromadząc w swoich szeregach kilka pokoleń wiernych i ubogacając liturgiczno-modlitewny aspekt życia wspólnoty ukraińskiej w Białym Borze i regionie. Od kilkunastu lat chór wykonuje utwory czterogłosowe i w swoim bogatym repertuarze posiada dzieła muzyki cerkiewnej znanych kompozytorów ukraińskich.

Większość członków zespołu śpiewała lub śpiewa w innych chórach działających na terenie Polski.
W roku 2014 chór wydał płytę CD pt. „Białoborskie Kolędowanie”, na której można usłyszeć kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe.
W czasie liturgii i innych nabożeństw chórem dyryguje Jarosław Myc.

DEISIS – BRIUCHOWYCZI (UKRAINA)
Bazyliański chór zakonników „Deisis” powstał przy Bazyliańskim Instytucie Studiów Filozoficzno – Teologicznych im. Josyfa Rutskiego we Lwowie.

Jego początki – to 2013 r. Chór wykonuje religijną muzykę ukraińskich i europejskich kompozytorów, a także piękne dawne pieśni. Chórzyści śpiewają także utwory greckie.
„Deisis” uczestniczył w ciekawych ukraińskich festiwalach – np. w Iwano – Frankowsku, Samborze czy Lwowie. Zakonnicy śpiewali i śpiewają Liturgię w wielu świątyniach i klasztorach.
Kierownik artystyczny i dyrygent chóru – Stepan Dolnyj jest studentem Lwowskiej akademii muzycznej im. Mykoły Łysenki. To właśnie on jest twórcą zespołu i kieruje nim do dnia dzisiejszego.

DUDARYK – LWÓW (UKRAINA)
Lwowski Państwowy Akademicki Chór Męski 
Chór światowej sławy, założony w 1971 roku przez Mykołę Kacała, przy wsparciu Ukraińskiego Muzycznego Towarzystwa we Lwowie. W 1989 roku, dzięki staraniom Mykoły Kacała i jego współpracowników – Lubowi Kacał i Łesi Czajkowskiej – stworzono pierwszą na Ukrainie szkołę chóralną. Na ten cel władze lokalne przekazały lokal byłego szpitala miejskiego św. Łazarza. Szkoła ta zapoczątkowała wspaniały rozwój „Dudaryka”. W 1977 roku, zaledwie 6 lat po założeniu, „Dudaryk” stał się finalistą narodowych festiwali i konkursów.

W repertuarze chóru znajdują się koncerty Mykoły Dyleckiego, Dmytra Bortniańskiego, Artema Wedela, Maksyma Berezowskiego, kolędy i szczedriwky w opracowaniach ukraińskich kompozytorów. „Dudaryk” wykonuje również m.in. „Stabat Mater” Pergolesiego, „Carmina Burana” Orffa, „Requiem” Mozarta, IX Symfonię Beethovena, III Symfonię „Kadisz” Bernsteina i liczne oratoria.
Chór Chłopięcy i Męski ze Lwowa, później – Ludowy Zespół Chóralny "Dudaryk" i wreszcie Lwowski Państwowy Akademicki Chór Męski szczyci się wieloletnią historią międzynarodowych tournée koncertowych.

W czasie swoich corocznych podróży DUDARYK występował na Łotwie, w Litwie, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii, Estonii, na Węgrzech, w Polsce, Czechach, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Niemcach, Austrii, Francji, Belgii i Holandii, Włoszech, Watykanie. Chór nagrał kilka kaset i płyt oraz kilkadziesiąt programów koncertowych w radiu i telewizji.

W 1983 roku zespół został odznaczony dyplomem Prezydium Rady Najwyższej Ukrainy, a w 1989 roku – Państwową Nagrodą imienia Tarasa Szewczenki, najwyższą nagrodą państwową w dziedzinie kultury.
W ciągu 45 lat działalności koncertowej Chór zaśpiewał ponad półtora tysiąca koncertów w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata.

Dyrygent – Dmytro Mykołajowycz Kacał – absolwent Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu. wychowanek chóru „Dudaryk”, kompozytor, dyrektor i twórca projektów, kierownik Stowarzyszenia Artystycznego – „DUDARYK – NA ZAWSZE”. Chórem dyryguje od 2006 r.


HOMIN – LWÓW (UKRAINA)
Lwowski chór „Homin” powstał w 2003 roku. W czasie swojej dotychczasowej drogi artystycznej, wielokrotnie występował w kraju i za granicą.
Przypomnijmy, że w 2011 r. chór uczestniczył w naszych XI Międzynarodowych Koncertach Muzyki Cerkiewnej w Giżycku. Chór koncertował także w Lublinie, Przemyślu, Krakowie, Opolu, Warszawie oraz innych miastach.
Repertuar chóru jest bardzo bogaty. Można tu mówić nawet o całych projektach artystycznych: „Muzyka religijna”, „Kolędy i szczedriwki”, „Utwory Tarasa Szewczenki”, „Utwory ukraińskich kompozytorów – klasyków”, „Zagraniczna muzyka chóralna”„Pieśni patriotyczne”.
Zasłużonym kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Rusłan Liaszenko. Chór „Homin” był wielokrotnie nagradzany na różnych konkursach i festiwalach.

KAMERTON - GIŻYCKO
Chór Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce – powstał we wrześniu 2008 r. w celu reprezentowania mniejszości ukraińskiej regionu Mazur, zrzeszając wielbicieli muzyki cerkiewnej i śpiewu chóralnego. Jego skład tworzą mieszkańcy różnych miejscowości Mazur: Giżycka, Pozezdrza, Srokowa, Sulim, Węgorzewa i Wilkas.

Od samego początku dyrygentem chóru jest Wiktoria Petiuk – absolwentka kierunku muzycznego Państwowego Uniwersytetu w Równem na Ukrainie. Pochodzi z Ukrainy – z miasta Dubna.
Od 2006 r. jest mieszkanką Giżycka.
Repertuar chóru to głównie pieśni klasyków ukraińskich, kompozycje i utwory sakralne, kolędy i pastorałki oraz pieśni świeckie i ludowe. Szczególne miejsce w repertuarze zajmuje Msza Święta w obrządku greckokatolickim.

Chór bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych, oświatowych i religijnych, koncertował na terenie Mazur, ma za sobą również liczne występy w Polsce i za granicą (na Litwie i w Ukrainie).
Corocznie występuje na Międzynarodowych Koncertach Muzyki Cerkiewnej, wielokrotnie uczestniczył w nabożeństwach i koncertach ekumenicznych, brał czynny udział w Jubileuszach i Świętach parafialnych. Za dotychczasową działalność posiada liczne nagrody i wyróżnienia.

KLIROS – OLSZTYN
Zespół Muzyki Cerkiewnej „KLIROS” zrzesza miłośników śpiewu cerkiewnego. Nazwa zespołu pochodzi z języka greckiego i wprost oznacza miejsce dla chóru w świątyni ortodoksyjnej, zaś w przenośni chór anielski. To drugie znaczenie stało się wyznacznikiem działania zespołu. Główne założenie, to ukazywanie meandrów rozwoju muzyki cerkiewnej na przestrzeni wieków. Dlatego też w repertuarze „Klirosa” można znaleźć średniowieczne monodie bizantyjskie, kompozycje klasyków gatunku: Bortniańskiego, Berezowskiego, utwory XIX - wieczne szkoły petersburskiej oraz propozycje postromantyczne oraz współczesne. W 2015 roku zespół wystąpił na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, zdobywając II nagrodę.

Jan Połowianiuk – dyrygent zespołu, jest doktorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Pochodzi z Bielska Podlaskiego. Tam od dziecka obcował z muzyką cerkiewną. Obecnie jest wykładowcą dyrygentury na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


MADRIGAL VOICES – LWÓW (UKRAINA)
Ten wokalny zespół żeński powstał 10 lat temu we Lwowie. Jego skład tworzą solistki Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „TREMBITA”.
Kierownikiem artystycznym jest Weronika Sznicar ( Serwetnyk ). Ukończyła ona Lwowskie państwowe konserwatorium im. Mykoły Łysenki.

Repertuar zespołu jest bardzo bogaty: madrygały i dawna muzyka a Capella, muzyka cerkiewna oraz utwory kompozytorów różnych epok. Zespół wykonuje także pieśni ludowe, współczesne, muzykę popularną oraz nowoczesną. Artyści koncertują z sukcesem w Ukrainie oraz poza granicami kraju.

MODERATO – WĘGORZEWO
Chór "Moderato" działa w Węgorzewskim Centrum Kultury od 2005 roku. Jest to chór mieszany czterogłosowy, liczący 26 osób. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne i sakralne. Z powodzeniem występuje w kraju i za granicą, m.in. w Rosji i na Litwie. Dyrygentem chóru od początku jego działalności jest Helena Błudzień.

NAUCZYCIELSKI CHÓR KAMERALNY - GIŻYCKO
Nauczycielski Chór Kameralny, śpiewający a'capella, powstał w 1997 roku z potrzeby tego ,, co w sercu gra". W listopadzie 2017 roku będzie świętował Jubileusz XX-lecia. Dyrygentem chóru od początku istnienia jest Henryk Gierwel- znany animator życia muzycznego w Giżycku i okolicy. Kierownikiem jest Nina Piórkowska, która prowadzi sprawy związane z działalnością chóru. Do czerwca 2011 roku chór funkcjonował przy Klubie Nauczyciela. Obecnie godnie reprezentuje Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Chór śpiewa pieśni patriotyczne, historyczne, religijne i ludowe. Szczyci się licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Między innymi na Festiwalu Chórów Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku ,, Hej Kolęda" w Olsztynie chór zajął II miejsce w 2014 roku i I miejsce w 2016 roku.

POTIK - KOSZALIN
Chór POTIK był założony przez Stowarzyszenie POTIK w maju 2008 r. Członkami chóru są z pochodzenia zarówno Ukraińcy jak i Polacy – miłośnicy kultury ukraińskiej. Celem chóru jest propagowanie muzycznej kultury ukraińskiej. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni ludowe i patriotyczne, utwory klasyczne, utwory muzyki cerkiewnej, kolędy i pastorałki.
Chór wielokrotnie występował i otrzymywał wyróżnienia na regionalnych konkursach oraz przeglądach m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Iławie, Wałczu, Sierakowie, Debrznie, Świdwinie i innnych. W 2013 uzyskał Dyplom Laureata na Wojewódzkim Przeglądzie Chórów i Zespołów Kameralnych w Szczecinie.
Próby wokalne odbywają się w sali prób koszalińskiej cerkwi greckokatolickiej.

Pierwszym prowadzącym chór był Borys Kisielewski (1945-2013). W latach 2010 – 2016 chór prowadził dr hab. Radosław Wilkiewicz. Obecnie chórem dyryguje Piotr Baran.

Dyrygent - Piotr Baran – długoletni chórzysta kilku chórów ukraińskich w Polsce: POŁONYNA (Legnica), MOISEJ (Lublin), TYSIĄCLECIE (Koszalin), SYNTAGMA (Słupsk). W latach 1988 – 1991 Student Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prezes Stowarzyszenia Syntagma. Do roku 2016 dyrygent chóru Parafii greckokatolickiej w Białym Borze. Od stycznia 2017 r. dyrygent chóru POTIK z Koszalina.

STAWROS – LWÓW (UKRAINA)
Chór powstał we Lwowie przy Bractwie św. Andrzeja Apostoła. Liczy sobie już 18 lat. Jednym z pierwszych dyrygentów był Iwan Kusznir, który zapoczątkował misyjną działalność chóru. Artyści koncertują z sukcesem w Ojczyźnie i za granicą. Do zagranicznych koncertów należy zaliczyć występy w Polsce, Niemczech, Rumunii czy Łotwie. Od 6 lat chór regularnie odwiedza społeczność ukraińską województwa Podkarpackiego.
Należy wspomnieć, że zespół aktywnie działa w parafiach Lwowa i regionu Lwowskiego. Z kolędą i programem świątecznym odwiedza wiernych Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Chór śpiewa także Liturgię.
Kierownikiem artystycznym jest Rusłan Liaszenko.

VARSA – ALYTAUS (LITWA)
Kameralny chór Varsa Centrum Kultury i Komunikacji w Alytaus powstał w 1972 roku i był częscia Zespołu pieśni i tańca Varsa. W repertuarze chóru były piosenki ludowe w opracowaniu znanych kompozytorów. Od 1972 roku chór uczestniczył w wielu konkursach byłego Zwiąku Radzieckiego, miedzy innymi został zwycięzcą dwóch pierwszych nagród w różnych kategoriach w 1985 roku. W 1996 roku chór zdobył nagrodę Centrum Kultury w Alytaus, a w 1997 roku pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie w Dijon we Francji.

Od 2007 roku chór zaczął opracowywać nowoczesny i klasyczny repertuar. Zmienił się też skład chóru. W 2009 roku chór zdobył trzecia nagrodę w Międzynarodowym Konkursie w Kaulnas „ Cantate Domino“ a także wiele innych nagród w konkursach w kraju i za granicą.
Dyrektorem chóru jest Vidas Simanauskas
Dyrygent Klaudia Aleksandraviciute
Koncertmistz Lina Abromaviciene

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages